top

İLETİŞİM

BİLFİM
(İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0212) 311 50 00 / 311 52 92
Fax: (0212) 361 50 21

bilfim@bilgi.edu.tr