Diğer Faaliyetler

OHIM Üniversiteler Ağına İlişkin Öğrenci Etkinliği

Merkezin üyesi bulunduğu 'OHIM Universities Network' çalışmalarına katılmak üzere her yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programı öğencilerinden bir temsilci seçilmektedir. OHIM Üniversiteler Ağı'nın amaçlarından biri, Topluluk Markası ve Topluluk Tasarımı konusunda, OHIM'de karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak OHIM uzmanları tarafından belirlenen konuları tartışmaya açmak ve Topluluk Markası ve Tasarımı üzerine çalışan Hukuk Yüksek Lisans öğrencilerini bu konuda araştırma yapmaya teşvik etmektir. Ağ üyesi diğer üniversitelerin öğrencileri gibi Merkez tarafından seçilen öğrenci de OHIM uzmanlarınca düzenlenen listeden bir konu seçerek bir araştırma ödevi hazırlamaktadır.

BİLFİM mensuplarının rehberliği ve yardımcılığında devam eden hazırlık çalışmaları sırasında öğrenciler, OHIM'den uzmanlarla ve aynı konuda çalışan diğer katılımcı öğrencilerle görüşmek ve fikir alışverişi yapmak imkanına da sahip olmaktadır. Nisan ayı ortasına kadar tamamlanan çalışmalar, Mayıs ayı içerisinde OHIM'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sunularak tartışmaya açılmaktadır.

14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde yapılan yapılan 'OHIM Universities Network Workshop' başlıklı toplantıda İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı öğrencisi Z. Feyza İşeri temsil etmiştir. İşeri'nin toplantıda sunduğu araştırması, fonksiyonel tasarımlar ve bu tasarımların, bir ya da iki alternatifin bulunduğu durumlarda Topluluk Tasarım Tüzüğü m.8 uyarınca koruma görüp göremeyeceği hususunu konu almıştır.