Uluslararası Bağlantılar

WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights - Gözlemci

Türkiye'dekilerin yanı sıra dünyadaki fikri mülkiyet hukukuna ilişkin gelişmeleri de takip etmekte olan BİLFİM, bu gelişmelerin bir parçası olmak ve ülkemizin sesinin yurtdışında daha iyi duyulmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası arenada da faaliyetlerde bulunmaktadır. Merkez, fikri haklara ilişkin uluslararası anlaşmaların görüşüldüğü WIPO 'Standing Committee on Copyright and Related Rights' (SCCR) toplantılarına gözlemci olarak katılmak üzere akredite olan ilk Türk kuruluşudur. BİLFİM'in başvurusu, 8 Kasım 2010 tarihli SCCR toplantısında ilk gündem maddesi olarak görüşülerek, üye ülkelerce onaylanmıştır.

WIPO 'Standing Committee on Copyright and Related Rights' toplantıları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

BİLFİM'in WIPO ile kurduğu işbirliğinin bir diğer sonucu da WIPO Academy Distance Learning Program (WIPO Akademi Uzaktan Eğitim Programı) içerisinde yer alan derslerden dördünün İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) içerisine dahil edilmiş olmasıdır. 2010-2011 Akademik yılından itibaren bahar dönemi ders programına eklenen dersler Merkez tarafından organize edilmektedir. Dersler ve program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

University-Network-con-Logo-t

BİLFİM Müdürü Doç. Dr. Gül Okutan - WIPO Genel Direktörü Francis Gurry - Öğr.Gör. Eda Çataklar, WIPO SCCR Toplantısı, 08.11.2010 Cenevre

OHIM Universities Network - Üye

BİLFİM, 'OHIM Universities Network' üyesidir. OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market) tarafından 2008 yılında kurulan bu üniversiteler ağı, aralarında Cambridge Üniversitesi, London School of Economics, European University Institute (EUI) ve Maastricht Üniversitesi'nin de yer aldığı, fikri mülkiyet alanında uzmanlaşmış 24 eğitim kurumunun katılımıyla oluşturulmuştur. BİLFİM, marka ve tasarımlar konusundaki bilginin artırılması ve derinleştirilmesi amacıyla kurulan bu ağa katılan ilk Türk kuruluş unvanını haizdir.

BİLFİM'in 2011 yılında kabul edildiği üniversiteler ağına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

European Audiovisual Observatory/IRIS Newsletter - Türkiye Muhabiri

BİLFİM, 'European Audiovisual Observatory' tarafından yayınlanan IRIS gazetesinin Türkiye muhabiridir. Avrupa ülkelerinde medya alanında gerçekleşen hukuki gelişmeler hususunda ilgili kişileri bilgilendirmeyi amaçlayan 'IRIS Newsletter' her yıl on sayı olarak çıkarılmakta ve Avrupa'da bu alanda çalışan kişilere ulaşmaktadır. Merkez bu göreve Almanya'da bulunan Institute of European Media Law (EMR) tarafından davet edilmiştir. IRIS Newsletter hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.