Projeler

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Komisyonu'nun desteklediği bir eşleştirme projesi yürütmektedir. Tam adı "Korsanlıkla mücadele odaklı olmak üzere Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları alanındaki mevzuat uyumu ve etkin uygulama çabalarına destek" ("Support to Turkey's efforts in the full alignment and enforcement in the field of intellectual property rights with a focus on fight against piracy") olan bu projenin temel amaçları, Türk fikir ve sanat eserleri hukukunun Avrupa Birliği hukukuna uyumunun sağlanması, fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda faaliyet gösteren idari kuruluşlar arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi, Bakanlığın ilgili birimlerinin kurumsal ve teknik altyapısının iyileştirilmesi, Bakanlık bünyesindeki uzmanlığın artırılması ve meslek birlikleri, emniyet teşkilatı, gümrükler ve kullanıcıların katılımı ile birlikte kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik bir strateji geliştirilmesidir.

Projenin hukuk uyumlaştırması konulu ayağında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunanistan'da kurulu Avrupa Kamu Hukuku Merkezi ile ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda meslek birliklerinin, yargı mensuplarının ve akademisyenlerin katılımı ile mevzuata ilişkin inceleme ve değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) adına Merkez Müdürü Yard. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson bu çalışmalara katılmaktadır.

Yine eşleştirme projesi kapsamında, yabancı uzmanların azami katılımını sağlayabilmek amacıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Yard. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson ile Yard. Doç. Dr. Feyzan Hayal Şehirali tarafından İngilizce'ye çevrilmiştir.