Amaç

BİLFİM'in çalışma alanı fikir ve sanat eserlerine bağlı haklar, eser sahiplerinin, müzik ve sinema yapımcılarının, icracı sanatçıların, radyo - televizyon kuruluşlarının hukuki durumu, tasarım, patent ve faydalı modeller hukuku, marka hakları ve marka yönetimi, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyaları gibi fikri mülkiyet konularıdır. Ayrıca, internetin ve yeni gelişen teknolojilerin fikri mülkiyet haklarına olan etkisi, rekabet hukuku - fikri mülkiyet hukuku ilişkisi gibi, fikri mülkiyet ile etkileşim içinde olan konular da çalışma alanına girmektedir.

BİLFİM bu konularda araştırma yapmayı, eğitim vermeyi, bu alandaki uluslararası gelişmeleri takip etmeyi ve Türkiye'deki gelişmeleri uluslararası alanda tanıtmayı, bu alanlarda bir yandan sektörel uygulayıcılar (özellikle yaratıcı emeği ortaya koyanlar ve bunun ticari alanda kullanılmasına aracı olanlar), bir yandan hukuk uygulayıcıları (avukatlar, hakim ve savcılar), diğer yandan da bilim insanları arasında bir köprü olmayı ve her üç grubun sorun, tecrübe ve görüşlerinin paylaşılmasını sağlamayı, bu yolla hukukun somut gerçeklikler ışığında gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.