Konferans ve Seminerler

ULUSLARARASI SEMPOZYUM
GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE MÜZİK ALANINDA TOPLU HAK YÖNETİMİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü
23-24 Kasım 2007


Düzenleyenler:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
MÜ-YAP, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği

Destek Verenler:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
MESAM, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
MSG, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
MÜYORBİR, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği

23 Kasım
Günümüzde Müzik Alanında Toplu Hak Yönetimi

09:30 - 10:00
Açılış Konuşmaları
Yrd. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Abdurrahman Çelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü

10:00 - 11:00
1. Oturum - Türkiye'de Toplu Hak Yönetimi
Moderatör - Prof. Dr. Ünal Tekinalp Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı


Günay Kiracı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı
Bülent Forta, MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza Binboğa, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı
Akın Beşiroğlu, Hukukçu

11:00 - 11:15
Soru - Cevap

11:15 - 11:30
Kahve Arası

11:30 - 12:45
2. Oturum - Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Kullanım İstisnası, Kişisel Kullanım Harcı ve Uygulaması
Moderatör - Av. Barış Şensoy, MSG Genel Sekreteri

Katrien Van Der Perre, Ghent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Belçika
"Avrupa'da şahsi çoğaltma; genel bakış ve perspektifler"

Yrd. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
"Türk hukukunda kişisel kullanım harcı"

Yvonne A. Looye, NVPI Ses ve Görüntü Taşıyıcıları Üreticileri ve İthalatçıları Birliği Hukuk Direktörü, Hollanda
"Hollanda'da kişisel kullanım istisnası"

Aslı Devrim Uğurlu, MÜ-YAP Uluslararası İlişkiler ve AR-GE Sorumlusu
"Kişisel kullanım harcı uygulamasında düzenleme ihtiyacı"

12:45 - 13:00
Soru - Cevap

13:00 - 14:00
Öğle arası

14:00 - 15:15
3. Oturum - Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Yeniden İletim Hakkı ve Uygulaması
Moderatör -Necmettin Ovacık, MESAM Genel Sekreteri

Av. Dr. Temel Nal, Münih Barosu, Almanya
"Avrupa hukuku, Alman hukuku ve Türk hukuku açısından yeniden yayın"

Ad van Loon, NLKabel Kablolu Yayın İşletmecileri Birliği, Hollanda
"Avrupa ekseninde, yeniden iletim hakkının günümüzde ve gelecekteki rolü"

Prof. Roger Wallis, KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, İsveç
"Yeniden iletim hakkı-İsveç örneği"

Av. Murat Turhan, İstanbul Barosu
"Yeniden iletim ve Türk hukuku"

15:15 - 15:30
Soru - Cevap

15:30 - 15:45
Kahve Arası

15:45 - 17:00
4. Oturum - Yargı Sürecinde Yaşanan Sorunlar
Moderatör - Doç.Dr. Tekin Memiş, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oğuz Atalay, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
"AB uygulama yönergesi ve Türk hukuku"

Uğur Çolak, İst. 4. FSHHM Hakimi
"Türkiye'de fikri hukuk yargılaması"

Av. Ajda Ciddi Bilgehan, MESAM Vekili
"FSEK m.76 kapsamında yaşanan sorunlar"

Av. Ahmet Türkoğlu, MÜ-YAP Vekili
"Fikri hukuk yargılamasında güncel sorunlar"

17:00 - 17:15
Soru - Cevap

24 Kasım
Gelecekte Müzik Alanında Toplu Hak Yönetimi

10:00 - 11:00
5. Oturum - Mobil Alanda Yeni İş Modelleri
Moderatör - Ahmet Asena, MÜ-YAP Genel Sekreteri

Müjgan Horozoğlu, Vodafone Bireysel Servisler İçerik Yönetimi Müdürü
Arif Emre Eriş, Turkcell İletişim Hiz. A.Ş Bireysel Servisler, İçerik Servisleri Müdürü
Berk Üder, AMVG İş Geliştirme ve Teknoloji Direktörü

11:00 - 11:15
Soru - Cevap

11:15 - 11:30
Kahve Arası

11:30 - 12:30
6. Oturum - Internet Alanında Yeni İş Modelleri
Moderatör - Ahmet Asena, MÜ-YAP Genel Sekreteri

Dr. Ayşe Ufuk Ağar, TTNet Ürün Geliştirme ve Stratejisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Miki Tunis, The Orchard Avrupa Genel Müdürü
Steve Gordon, Avukat - Yazar

12:30 -12:45
Soru - Cevap

12:45 - 14:00
Öğle arası

14:00 - 16:00
7. Oturum - Yeni Teknolojilerin Toplu Hak Yönetimine Etkisi
Moderatör - Yrd. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Roger Wallis, KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, İsveç
"Fikri haklar sistemi dijital devrime yenik düşecek mi? Tehlikeler ve fırsatlar"

Tarja Koskinen-Olsson, IFRRO Uluslararası Çoğaltma Hakkı Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı, Belçika
"Yeni iş modelleri perspektifinde meslek birlikleri için lisanslama modelleri"

Dr. Silke Von Lewinski, Max Planck Fikri Mülkiyet, Rekabet ve Vergi Hukuku Enstitüsü, Almanya
"On-line müzik lisanslaması hakkında AB tavsiye kararı"

Doç. Dr. Tekin Memiş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
"Dijital ortamda toplu lisanslamanın hukuki esasları"

16:00 - 16:30
Soru - Cevap

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla"

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İNTERNETTE VE CEP TELEFONLARINDA KULLANIMI

AÇILIŞ VE PANEL


26 Nisan 2007 Perşembe

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

Yard. Doç. Dr.Gül Okutan Nilsson, Merkez Müdürü
Bülent Forta, MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Aydın Uğur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

10.30-11.30 Birinci Oturum

Av. Ahmet Türkoğlu, MÜ-YAP
Müzik Yapımlarının Dijital Ortamda Lisanslanması

Necmettin Ovacık, MESAM (Genel Sekreter)
Müzik Eserleri ve Dijital Ortam

Av. Selçuk Bayram, Gemicioğlu Hukuk Bürosu (Turkcell Hukuk Danışmanı)
Fikir ve Sanat Eserlerinin Mobil Ortamda Kullanımı

11.30-11.45 Kahve arası

11.45-12.45 İkinci Oturum

Av. Erdem Türkekul, RATEM
Görsel İşitsel Alanda Yeni Kullanım Biçimleri

Av. Sabri Kuşkonmaz, BESAM
İlim ve Edebiyat Eserlerinin İnternette Kullanımı

Av. Sadife Karataş Kural, Kural Hukuk Bürosu (YKY Vekili)
Edebiyatın Dijital Hali

12.45-13.15 Soru-Cevap

13.15-14.15 İkram

DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ MÜ-YAP'A TEŞEKKÜR EDERİZ.

KONFERANS

5728 SAYILI TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM YASASI İLE FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10:00-10:30 AÇILIŞ
Yrd.Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

10:30-13:15 KONFERANS

10:30-10:50 Yrd. Doç. Dr. Emre Gökyayla
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
"5728 sayılı Yasayla FSEK m. 68'de Yapılan Değişiklikler"

10:50-11:00 Soru-Cevap

11:00-11:45 İlhami Güneş
İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi
"5728 Sayılı Yasa Sonrasında FSEK'te Ceza Davaları ve Şikâyete Tabi Suçlar"

11:45-12:00 Soru-Cevap

12:00-12:15 Kahve Arası

12:15-13:00 Mustafa Nevhan Akyıldız
İzmir Cumhuriyet Savcısı
"5728 Sayılı Yasa ile FSEK'te Yapılan Değişikliklerin Soruşturmaya Etkisi ve Bandrol Suçları"

13:00-13:15 Soru-Cevap

13:15 KAPANIŞ - İKRAM

Konferans ve seminerlerden görüntüler

KONFERANS

HUKUKİ BOYUTUYLA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü

02 Mayıs 2009, Cumartesi

Düzenleyenler : BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve

Araştırma Merkezi

10:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları

Yrd.Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Namık Kural, BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Abdurrahman Çelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü

10:30 - 12:00 1. Oturum - Bilgisayar Programları ve Hukuki Koruma

Moderatör - Yrd.Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr. Mustafa Topaloğlu - Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Bilgisayar programlarının FSEK'e göre korunması"

Yrd.Doç.Dr. Emre Gökyayla - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Bilgisayar programlarında hak sahipliği"

Yrd.Doç.Dr. Özgür Öztürk - İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

"Bilgisayar programlarının patent hukukuna göre korunması"

12:00 - 12:15 Soru - Cevap

12:15 - 13:30 Öğle Arası

13:30 - 15:00 2. Oturum - Veritabanları ve Bilgisayar Programlarına İlişkin Sözleşmeler

Moderatör - Yrd.Doç.Dr. Ayşe Saadet Arıkan, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uğur Çolak - İstanbul 4.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi

"Veri tabanlarına sağlanan sui generis koruma"

Av. Erdem Türkekul - BİYESAM Hukuk Danışmanı (Türkekul Hukuk Bürosu)

"Bilgisayar programlarıyla ilgili sözleşmeler"

Dr. Emre Bayamlıoğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi

"Açık kod ve kamusal bilgi alanı"

15:00 - 15:15 Soru - Cevap

15:15 - 15:30 Kahve Arası

15:30 - 17:00 3. Oturum - Bilgisayar Programlarına Yönelen İhlaller

Moderatör - Prof.Dr. Duygun Yarsuvat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç.Dr. Tekin Memiş - Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Fikri hukuk bakımından kaynak kodlarının korunması"

Ar.Gör. Rabun Koşar - Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl.

"Kaynak kodu ihlallerinin teknik yönden değerlendirilmesi"

Mustafa Nevhan Akyıldız - İzmir Cumhuriyet Savcısı

"Bilgisayar programlarına yönelik ihlallerin soruşturulması"

17:00 - 17:15 Soru - Cevap